SCHEMA VT 2024

Schemat gäller 2024-01-01 till 2023-06-26


GRADERINGSKRAV FÖR BARN VT 2024

Detta gäller för gradering. För att gradera krävs minst 70 procents närvaro på två pass i veckan (med undantag för de grupper som endast tränar en gång i veckan då gäller 70 procents närvaro för det passet). Gradering sker med ett streck på bältet efter varje termin. I undantagsfall kan ett barn belönas med två streck vid ett och samma tillfälle, barnet ska då ha visat på en särskilt god utveckling under terminen. Efter fyra streck byter bältet färg. Gradering är ett sätt att inte bara markera tekniska färdigheter utan även närvaro och ett gott kamratskap. Att vara rätt graderad är också viktigt vid tävlingar för att få rättvist motstånd och goda förutsättningar.

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift: Enligt föreningen är medlem skyldig att betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och är för närvarande 200 SEK / helår.

Medlemskapet knyts till ditt personnummer, och medlemskapet är därmed personligt.

Betalning: Sker via medlemsverktyget Sportadmin. Extra kostnader kan tillkomma vid exempelvis delbetalning.

Återbetalning: Återbetalning sker enbart mot sjukdom eller skada och skall intygas av läkare.

Läs Ekerö BJJ´s medlemsvillkor här!

P

PRISER

Medlemsavgift om 200 SEK / helår tillkommer för alla medlemmar utöver terminsavgiften.

För befintliga medlemmar ska betalningen vara Ekerö Bjj tillhanda före terminens första träningstillfälle. Nya medlemmar får provträna 1 gång innan träningsavgiften behöver vara inbetald. Observera att betalning sker via medlemsverktyget Sportadmin och att extra kostnader kan tillkomma vid exempelvis delbetalning.

Vuxen (17 år och äldre)
2400 - SEK / termin
Barn GRÖN/RÖD/BLÅ ( 6 -16 år)
1500  - SEK termin
Stor & Liten (enbart barnet betalar)
1500  - SEK termin
BJJ NPF (Enbart medlemsavgift)
 0 - SEK Månad
990 SEK