EKERÖ BJJ STYRELSE

Marc Lundberg
Ordförande
Daniel Hultgren
Ledamot
Andreas Andrén
Kassör och vice Ordförande
Caroline Pargell
Kassör
Zoi Santikos
Sekreterare